Search

News

Ang Pinuno ng Pananampalataya sa Chicago ay Humagulgol sa Pamamaril sa Atlanta, Karahasan Laban sa mga Asyano na Amerikano

Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran; pairalin ang katarungan. Tulungan ang naaapi. (Isaiah 1:17, NIV)

Sa ngalan ng mga miyembro ng Episcopal Diocese of Chicago, Metropolitan Chicago Synod, Evangelical Lutheran Church in America, at Northern Illinois Conference of the United Methodist Church, tinutuligsa natin ang pamamaril sa metropolitan Atlanta noong Marso 16 na humantong sa pagkamatay ng walong tao at pagtatamo ng pinsala ng isa pa. Kinikilala nating hindi basta-bastang pag-atake ang pamamaril na ito. Anim sa walong taong namatay ay mga kababaihang Asian American.

Ang pamamaril na ito ay produkto ng kultura ng karahasan, pagkamuhi sa kababaihan, at pagkapoot sa mga Asian American—partikular na sa mga kababaihang Asian at mga senior citizen—na mas tumindi pa sa nakalipas na taon. Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, lubos na dumami ang mga usaping laban sa Asian, krimeng dulot ng pagkapoot at paggawa ng karahasan laban sa ating mga kapatid na Asian American. Ayon sa isang kamakailang ulat, nakaranas ang mga Asian American ng 150% pagtaas ng mga krimeng dulot ng pagkapoot sa mga pangunahing lungsod sa nakalipas na taon, at “nakapag-ulat ng mga insidente ng panliligalig sa mga kababaihang Asian American na 2.3 na beses na mas madalas kaysa sa mga kalalakihan.”

Kinikilala nating ang pinakakamakailang kaganapang ito ay isa na namang kabanata ng mahabang kasaysayan ng karahasan at pagkapoot sa mga Asian American, at ipinagluluksa natin ang sakit, takot at galit na naidulot nito. Habang itinataas natin ang ating mga puso sa pananalangin sa Panginoon para sa mga pamilya, kaibigan at kapwa ng lahat ng taong naapektuhan dahil sa pamamaril noong Martes ng gabi, napapaalalahanan tayong ang tugon ng Panginoon sa ating panalangin ay kadalasang paghimok na kumilos para sa ating mga komunidad.

Upang tumugon sa tawag ng Panginoon ngayon, muli tayong nangangako na lalaban tayo at ipapaalam natin ang ating pagtutol sa lahat ng uri ng karahasan, pagkapoot, pagkampi ayon sa kasarian at sekswalidad, pang-ekonomiyang diskriminasyon, at diskriminasyon sa lahi. Nangangako tayong papatatagin at papalalimin ang ating mga ugnayan at pakikipagtulungan sa ating mga kapatid na Asian American kay Kristo. Kaugnay ng pinakakamakailang trahedyang ito, nangangako tayong makikinig tayo nang mas malalim sa mga partikular na hamong kinakaharap ng ating mga kapatid na Asian American upang sa ating pagtutulungan ay malabanan natin ang puwersa ng kasamaan at pagkapoot na dahilan ng mga karumal-dumal na karahasan tulad ng ipinagluluksa natin ngayon.

The Rev. Paula E. Clark, Bishop-Elect, Episcopal Diocese of Chicago

The Rt. Rev. Yehiel Curry, Bishop, Metropolitan Chicago Synod, Evangelical Lutheran Church in America

Bishop John L. Hopkins, Interim Bishop, Northern Illinois Conference of the United Methodist Church

Ang pahayag na ito ay ineendorso ng Union of Black Episcopalians, ni Very Rev. Kim L. Coleman, National President.

PDF